Rekenplatform

Rekenplatform is er voor iedereen die moeite heeft met rekenen, wiskunde of economie. Leerlingen van de basisschool, vmbo, havo/vwo of studenten van het MBO en HBO. Pabostudenten, zzp’ers, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven…. kortom: iedereen die hulp bij rekenen nodig heeft. Rekenplatform is hét platform waar rekenen vanuit de basisprincipes wordt aangeleerd. Rekenplatform werkt met professionele vakbekwame én bevoegde rekendocenten, die vanuit hun expertise rekenlessen verzorgen. Rekenplatform werkt zowel vanuit digitale groepslessen (max. 6 personen) maar ook op persoonlijke uitnodiging. 
De groepen zijn en blijven klein, zodat het maximale rendement uit de lessen wordt gehaald.

Bedrijfstrainingen

Rekenplatform verzorgt speciale bedrijfstrainingen op het gebied van rekenen en ICT. Maatwerk is het uitgangspunt. Rekenplatform gaat graag in op uw behoefte en stemt deze tijdens een intakegesprek met u af. Daarnaast is er is een breed scala aan onderwerpen waaruit gekozen kan worden. Heeft u ook zo’n behoefte aan het maken van een standaard offerte in Excel… of staat u binnenkort voor een groep en moet u een spetterende presentatie geven…. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Workshop
op school

Rekenplatform biedt de mogelijkheid om workshops te verzorgen op scholen. Voor leerlingen maar ook speciaal voor het personeel dat een opfriscursus Rekenen of ICT wenst. Aandacht voor het individu en maatwerk is de match. Er is een breed scala aan onderwerpen waaruit gekozen kan worden. Speciale trainingen als voorbereiding op een toets, tentamen of examen bestaan tot de mogelijkheden en bieden daarnaast de kans om hoger te scoren. Vraag naar de mogelijkheden en neem contact op.

Individuele begeleiding

Niet iedereen kan functioneren in onrustige grote groepen of klassen. Klassen van 25 personen en groter zijn vandaag de dag heel gewoon. Massawerk i.p.v. maatwerk. Differentiatie is onmogelijk geworden, extra individuele begeleiding is niet mogelijk in het tijdsbestek van de klassikale lesprogramma’s. 
Rekenplatform investeert en is doelgericht, levert maatwerk wat in het belang van het leerproces is. 
In deze haastige wereld is nagenoeg geen tijd voor het individu. Kansen blijven liggen en ontwikkeling stagneert. 
Bij Rekenplatform ligt de focus op de persoon zelf en zoeken we naar kansen om het maximale te bereiken. Ook zo enthousiast geworden? Neem vandaag nog contact op en vraag vrijblijvend naar de kansen die Rekenplatform u wil bieden.

Sluit Menu